Plante under en 3D printer

Med nya produktionsmetoder kommer nya effekter på miljön. Miljöpåverkan av 3D-utskrift snarare än mer traditionella utreds fortfarande, men organisationer som OECD har redan gjort en del analyser och publicerat en rapport om detta.

Precis som med traditionella produktionsmetoder beror miljöpåverkan från 3D-utskrift mycket på den exakta tekniken som används.

  • Här på weshape använder vi den så kallade Fused filament-tillverkningsmetoden . Denna produktionsmetod använder relativt mycket el, men vi försöker i möjligaste mån använda grön el i produktionen för att inte belasta miljön.
  • En av miljöfördelarna med 3D-printprodukter är att det kräver mindre frakt av produkterna, då man har möjlighet att producera lokalt. Därmed är det bara den kompakta råvaran som behöver transporteras och du slipper transportera mycket luft i slutprodukten.
  • Eftersom 3D-printing är en så kallad "additiv tillverkningsteknik", det vill säga där man lägger till material för att göra en produkt, minskar det även spillmaterial under produktionen. Vissa traditionella produktionsmetoder använder "subtraktiv tillverkning" där man skär material från ett större block för att göra slutprodukten. Detta kan skapa en stor mängd avfall som inte kan användas i efterhand.
  • Vi använder biologiskt nedbrytbar plast i en del av vår produktion för att inte bidra till ansamling av plast i t.ex. världens hav.
  • Slutligen ger 3D-printning också bättre möjligheter att reparera produkter. Det kan vara svårt att alltid hitta nödvändiga reservdelar (om de överhuvudtaget fortfarande tillverkas), men på grund av den stora flexibiliteten med 3D-utskrift kan dessa reservdelar produceras i små mängder. Om du har något du saknar kan du kontakta oss för att se om vi kan producera det.

Det finns inte bara fördelar för dig med att köpa 3D-tryckta produkter, utan också för miljön. Så om du vill testa att köpa en 3D-printad produkt kan du titta på vårt utbud och hitta det du behöver.