Processen ved nybyggeri og hvordan 3D printning kan hjælpe dig

Byggprocessen för en ny byggnad kan vara komplicerad, det är många steg att gå igenom och många beslut som ska fattas. Vi har skrivit lite om den typiska processen för en ny byggnad, och hur vi kan hjälpa dig med några enskilda steg.

Ovanstående är inte en exakt representation av byggprocessen, eftersom den också kan variera mellan typhusföretag, men det ger dig en god uppfattning om vad du vanligtvis måste gå igenom i ett nybygge. Byggföretagen kan bättre beskriva sin specifika process, till exempel har hybel och milton båda beskrivit sina processer på sin hemsida.

1. Drömmen om ett nytt hem

Det allra första steget är att starta drömmen om ett nytt hem. Här börjar man typiskt sett titta på utställningshus, bilda sig en uppfattning om de olika byggföretagen och se sig om efter en tomt.

Du suger till dig mycket inspiration i den här fasen, och får de första idéerna till vad ditt nya hus ska innehålla.

2. Ekonomin

Därefter kommer de mer praktiska frågorna, där du t.ex. måste prata med banken om din budget. Här börjar man sakta få en bättre känsla för vad som är realistiskt. Det är en bra idé att börja prioritera sina önskemål, eftersom det tyvärr sällan går att få alla uppfyllda.

3. Val av byggföretag

Därefter måste du fundera på vilket byggföretag du skulle vilja bygga med. Vanligtvis är det en bra idé att prata med flera byggföretag. Du får både inspiration genom detta och kan bättre bedöma fördelar/nackdelar dem emellan.

4. Husets allmänna ram bestäms

Som en del i dialogen med olika byggföretag kommer du vanligtvis att göra upp din planlösning. Vid val av byggföretag och planlösning kommer det vanligtvis att finnas ett kontrakt som ska skrivas på. Här kan det vara en idé att involvera en jurist och/eller en byggexpert. Dessa kan hjälpa till att säkerställa att kontraktet innehåller alla nödvändiga delar. En byggexpert kan också vara med i själva byggprocessen, och hjälpa till att se till att din bostad uppfyller olika tekniska standarder.

Om du vill bättre föreställa dig ditt framtida hem kan vi skriva ut en 3D-version av din planlösning . Naturligtvis kan du också ha detta framför dig när hela processen är över.

5. Val av material

När planlösningen är klar (och du har bygglov) måste du vanligtvis bestämma vilka material du vill ha i ditt hus. Det innebär att man nu måste ha möten med olika underleverantörer som en elektriker och en köksfirma.

6. Huset byggs

Nu byggs huset och man kan gå och följa själva byggprocessen. Det kan som sagt vara en idé att involvera en byggexpert för att övervaka de tekniska momenten i byggprocessen.

Själva byggprocessen varierar mycket med valet av byggföretag. Vissa byggföretag lämnar till exempel över en byggnyckel så att du kan följa hela byggprocessen, medan andra inte gör det.

7. Se över när huset är färdigt

När huset är på väg att stå färdigt har man typiskt sett en så kallad förhandover ca 2 veckor innan beräknad överlämning. Här besiktigas huset för fel och lyckor. Samma sak händer med själva leveransen.

Dessutom hålls en 1-års granskning (och eventuellt även en 5-års granskning) för så kallade "dolda fel och brister". Det är saker man inte kan se vid själva leveransen, som t.ex. sätta sprickor i färgen som vanligtvis uppstår efter några månader.

Du kan självklart även få en planlösning i 3D när det hela är över, om du skulle vilja ha en souvenir och unik prydnadsföremål.